ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.cz
190,00Kč
1 سال
190,00Kč
1 سال
190,00Kč
1 سال
.com
270,00Kč
1 سال
270,00Kč
1 سال
270,00Kč
1 سال
.sk
470,00Kč
1 سال
470,00Kč
1 سال
470,00Kč
1 سال
.eu
190,00Kč
1 سال
190,00Kč
1 سال
190,00Kč
1 سال
.net
235,00Kč
1 سال
235,00Kč
1 سال
235,00Kč
1 سال
.org
250,00Kč
1 سال
250,00Kč
1 سال
250,00Kč
1 سال
.info
435,00Kč
1 سال
435,00Kč
1 سال
435,00Kč
1 سال
.biz
390,00Kč
1 سال
390,00Kč
1 سال
390,00Kč
1 سال
.mobi
380,00Kč
1 سال
480,00Kč
1 سال
480,00Kč
1 سال
.name
235,00Kč
1 سال
235,00Kč
1 سال
235,00Kč
1 سال
.ch
750,00Kč
1 سال
750,00Kč
1 سال
750,00Kč
1 سال
.hosting
755,00Kč
1 سال
755,00Kč
1 سال
755,00Kč
1 سال
.pl
285,00Kč
1 سال
N/A
455,00Kč
1 سال
.game
9.020,00Kč
1 سال
9.020,00Kč
1 سال
9.020,00Kč
1 سال
.re
250,00Kč
1 سال
250,00Kč
1 سال
250,00Kč
1 سال
.studio
283,00Kč
1 سال
540,00Kč
1 سال
540,00Kč
1 سال
.hu
170,00Kč
1 سال
170,00Kč
1 سال
170,00Kč
1 سال
.de
285,00Kč
1 سال
310,00Kč
1 سال
310,00Kč
1 سال
.homes
3.615,00Kč
1 سال
3.615,00Kč
1 سال
920,00Kč
1 سال
.to
2.390,00Kč
2 سال
2.390,00Kč
2 سال
2.390,00Kč
2 سال
.energy
403,00Kč
1 سال
1.867,00Kč
1 سال
1.867,00Kč
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains